Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø blandt socialrådgivere i sønderjylland

Denne undersøgelse har tjent to formål: dels at danne baggrund for en repræsentativ undersøgelse af socialrådgiveres psykosociale arbejdsmiljø i Sønderjylland, dels at være en undersøgelse som indgår i et forsat forskningsarbejde omkring projektet ”Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker” (PRIAM)

Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø blandt socialrådgivere i sønderjylland
Download rapporten (pdf)