Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Denne undersøgelse sætter fokus på erfaringerne med døgntilbud til gruppen og ser på udviklingen af døgntilbud med henblik på en fremtidig indsats i forhold til gruppen – ikke mindst i kommunerne.

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug
Download rapporten (pdf)