Social Årsrapport 2007

Social Årsrapport har med temaet kvalitet i den offentlige sektor ikke valgt at foretage en kritisk gennemgang af regeringens kvalitetsreform. I stedet er det valgt at stille spørgsmålet: Hvad er kvalitet? Og se på kvaliteten på forskellige serviceområder og i det socialpædagogiske arbejde.

Social Årsrapport 2007
Download rapporten (pdf)