Salon Oriental Evaluering af projekt: "Din kultur, min kultur, vores kultur"

LBL har bedt CASA om at gennemføre den eksterne evaluering, som har fundet sted i løbet af maj 2006. I forbindelse med evalueringen har en række personer givet sig tid til at deltage i fokusgrupper og interview.

Salon Oriental Evaluering af projekt: "Din kultur, min kultur, vores kultur"
Download rapporten (pdf)