Indsatsen for udsatte børn og unge

Formålet med analysen er at skabe et overblik over eksisterende tilbud, fornstaltninger, initiativer mv. i tilknytning til Børne- og Ungdomsforvaltningen samt med udgangspunkt i de udsatte børn og deres familiers behov, at foretage en vurdering af den eksisterende indsats og fremkomme med for- slag til en fremtidig organisering og planlægning af indsatsen med fokus på familieorienterede, tidlige og forebyggende indsatser.

Indsatsen for udsatte børn og unge
Download rapporten (pdf)