PRIAM: Sammenfatning af baggrund, formål, metode og resultater

Denne rapport er den sidste i en række af otte rapporter der beskriver PRIAM Projektet: dets målsætning og problematik og dets resultater. Denne rapport har til formål at give et relativt komprimeret billede af projektet og dets resultater

PRIAM: Sammenfatning af baggrund, formål, metode og resultater
Download rapporten (pdf)