Metode og metodeudvikling: Udvikling og afprøvning af spørgeskema

Denne rapport er et sideprodukt af PRIAM projektet, hvis primære mål er at undersøge arbejdsmiljø og følelsesmæssig nedslidning i forbindelse med det ’at arbejde med mennesker’

Metode og metodeudvikling: Udvikling og afprøvning af spørgeskema
Download rapporten (pdf)