Kvalitet i fællesskab – 24 eksempler på dialogbaseret kvalitetsudvikling

Hermed præsenteres 24 eksempler på kvalitetsudvikling med inddragelse af medarbejdere og/eller borgere.

Kvalitet i fællesskab – 24 eksempler på dialogbaseret kvalitetsudvikling
Download rapporten (pdf)