Jordemødre på deltid og overarbejde

Arbejdsmiljøundersøgelsen er iværksat af Jordemoderforeningen. Formålet med kortlægningen er at få skabt et overblik over jordemødrenes psykiske arbejdsmiljø og helbred til brug på arbejdspladserne samt være et arbejdsredskab for Jordemoderforeningens hovedbestyrelse

Jordemødre på deltid og overarbejde
Download rapporten (pdf)