Indvandrer Kvindecentrets rådgivning, værested og aktiviteter

I denne rapport præsenteres resultaterne af CASAs evaluering af Indvandrer Kvindecentret, som er gennemført i foråret 2006. I nærværende kapitel præsenteres evalueringens hovedresultater og konklusioner.

Indvandrer Kvindecentrets rådgivning, værested og aktiviteter
Download rapporten (pdf)