Hver femte oplever vold på arbejdspladsen

I nærværende rapport vil der blive set nærmere på en række belastninger i arbejdet, som der er stigende op- mærksomhed omkring i arbejdsmiljøsammenhæng. Det handler om vold i jobbet og røveri, chokerende oplevel- ser og forskellige typer af krænkende handlinger såsom mobning og seksuel chikane.

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen
Download rapporten (pdf)