"HOLD FAST i dit arbejde" - Analyse af effekter

CASA har bistået PenSam med råd og vejledning i dokumentation af pilotprojektet i form af evalueringsskemaer. Endelig har CASA analyseret det indsamlede datamateriale og udarbejdet denne rapport

"HOLD FAST i dit arbejde" - Analyse af effekter
Download rapporten (pdf)