Folketingets sammensætning

Hvordan har sammensætningen af Folketinget ændret sig over tid? Det er spørgsmålet, som vi søger at besvare i dette notat. Notatet viser, at Folketingets sammensætning på nogle måder er blevet mere blandet over årene; særligt er der kommet en mere ligelig kønsfordeling.

Folketingets sammensætning
Download rapporten (pdf)