Fattigdom og social ulighed i sundhed - rapport om Den Danske Nationale Handlingsplan

I forbindelse med projektet er der gennemført to regionale konferencer i henholdsvis København og Århus. Denne rapport opsamler og sammenfatter de indlæg og den dialog og diskussion, som har karakteriseret de to konferencer.

Fattigdom og social ulighed i sundhed - rapport om Den Danske Nationale Handlingsplan
Download rapporten (pdf)