Evaluering af forsøg med sikkerhedssprøjter i Københavns Kommune

Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere, som primært kommer på Mændenes Hjem for at få udleveret “værktøj”, og en observationsperiode på Mændenes Hjem med fokus på undervisningen og kvalitative interview med brugerne.

Evaluering af forsøg med sikkerhedssprøjter i Københavns Kommune
Download rapporten (pdf)