Evaluering af ABA-forsøgene i Københavns Kommune - erfaringer og perspektiver

Denne rapport er en evaluering af ABA-forsøget i Københavns Kommune.Formålet med evalueringen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der sætter Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune i stand til at tage stilling til ABA-forsøgets fremtid i Københavns Kommune og fremkomme med konkrete modeller til organisering af den fremtidige indsats til brug ved en eventuel permanentgørelse af tilbuddet

Evaluering af ABA-forsøgene i Københavns Kommune - erfaringer og perspektiver
Download rapporten (pdf)