Etniske minoriteter i det fagpolitiske arbejde - muligheder og barrierer En undersøgelse for Fagbevægelsens Videnscenter for Integration

Denne rapport belyser årsagerne til etniske minoriteters underrepræsentation i tillidshvervet ved at identificere en række af de barrierer, etniske minoriteter står over for på et personligt, organisatorisk såvel som samfundsmæssigt plan, hvis de ønsker at blive tillidsrepræsentanter.

Etniske minoriteter i det fagpolitiske arbejde - muligheder og barrierer En undersøgelse for Fagbevægelsens Videnscenter for Integration
Download rapporten (pdf)