Boliger og hjem for særligt udsatte

Rapportens første kapitel udgør en tværgående evaluering af erfaringerne med forsøgsboligerne, hvor der knyttes sammenhænge til den første evalueringsrapport fra 2004. Rapportens andet kapitel beskriver erfaringerne fra de 10 seneste genbe- søg, efter at de har været i brug i en periode.

Boliger og hjem for særligt udsatte
Download rapporten (pdf)