Ældrevejledning for døve - en brugerevaluering

Det er formålet med evalueringen at foretage en beskrivelse af ældrevejledningen, som den fungerer i dag samt at få brugernes vurdering af ordningen.

Ældrevejledning for døve - en brugerevaluering
Download rapporten (pdf)